Przejdź do treści

System sprzedaży dla HoReCa


Dotykowy terminal POS + kuchenna drukarka zamówień + system gastronomiczny X2

Cena 300zł netto / m-c


Nie płacisz za serwis
Nie płacisz za szkolenie
Nie kupujesz
Nie płacisz za wdrożenie
Ciągłość usług
Dodatkowa drukarka zamówień


Cena 50zł netto / m-c

X2System dla gastronomii to programy:
           
- X2Kasa - obsługa sprzedaży na stanowiskach POS
          
Najważniejsze cechy programu X2Kasa:

 • składanie nowych rachunków na stoły, zmiana obsługi stołu, łączenie lub rozdzielanie rachunków, przekazywanie lub przejmowanie rachunku,
 • stały podgląd rachunku,
 • całość menu na klawiszach bezpośredniego dostępu,
 • graficzna reprezentacja lokalu,
 • możliwość bonowania za pomocą kodu PLU, nazwy towaru,
 • wydruk zamówień na drukarkach zamówień w kuchni i barze,
 • 3 poziomy cen oraz funkcja happy hours (automatyczne przestawianie poziomu cen o zaprogramowanej godzinie),
 • możliwość korekt rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia (z możliwością ustalania rozchodu),
 • możliwość ustalenia kolejności serwowania potrawy,
 • rabaty, obsługa kart magnetycznych stałego klienta (karty rabatowe),
 • modyfikacja potraw - zastąpienie jednego składnika potrawy innym np. frytki zamiast ziemniaków,
 • dodatkowe informacje - wydruk informacji dla kuchni np. bez soli, przysmażone, itd.,
 • różne formy płatności - gotówka, karty kredytowe, czeki,
 • zakończenie rachunkiem wstępnym (do zaakceptowania przez klienta w eleganckich lokalach), paragonem fiskalnym, fakturą,
 • współpraca ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi dostępnymi na polskim rynku
 • możliwość graficznego uskładania stolików metodą drag&drop,
 • możliwość zmiany formy płatności rachunku,
 • możliwość wprowadzania rezerwacji oraz wydruku potwierdzeń i listy rezerwacji,
 • możliwość wprowadzania pozycji rachunku z podziałem na klienta i wyszczególnienie go na rachunku końcowym,
 • możliwość wprowadzania wielu typów płatności do jednego rachunku,
 • możliwość zmiany ceny potrawy,
 • możliwość pracy na wielu rodzajach menu a w każdym menu osobne grupy towarowe
 • zarządzanie kartami abonamentowymi,
 • tryb szybkiej sprzedaży
 • tryb sprzedaży bezgotówkowej.
 • identyfikacja kelnera kodem lub kartą magnetyczną
 •  

   
      
  X2Manager - zarządzanie biznesem
            
  Najważniejsze cechy programu X2 Manager:
     
 • prowadzenie gospodarki wielo magazynowej,
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów:
 •     PZ - dokumenty przyjęć z zewnątrz,
    - RW - rozchód wewnętrzny,
      - WZ - wydanie na zewnątrz,
      - MM - przesunięcia międzymagazynowe,
      - AS - różnice inwentaryzacyjne,
      - PD - produkcja
      - KP - kasa przyjmie
      - KW - kasa wyda
      - PR - protokoły różnic,
      - ZWR - dokumenty zwrotów towarowych,

  • posiada moduł fakturujący i sprzedaży,    
 • pozwala tworzyć automatyczny rozchód ze sprzedaży wg receptur w uwzględnieniem zasady FIFO,    
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów,  
 • posiada moduł rezerwacji stolików,    
 • posiada możliwość graficznej prezentacji sali,    
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych,    
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem,    
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców,    
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów,    
 • nformuje o przekroczonych stanach minimalnych i maksymalnych,    
 • prezentuje stany magazynowe,    
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych,    
 • prezentuje raporty historii artykułów,    
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),    
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc,    
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty,    
 • kontroluje czas pracy kelnera,    
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców,    
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce,    
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową,    
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe,    
 • posiada moduł obsługi kart abonamentowych (sprzedaż bezgotówkowa).
 • ZAMÓW
  _____________
   Terminal przenośny
   Terminal stacjonarny
   mPOS
   Soft POS
   Link płatniczy Quick Pay

  Wróć do spisu treści