Przejdź do treści

Zwrot 700zl za kasę fiskalną?

Planujesz kupić nowe urządzenie fiskalne, kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną?
Możesz zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń.


Komu przysługuje zwrot za kasę fiskalną?

Zwrot, o którym mowa, dotyczy wszystkich podatników rozpoczynających prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy (drukarki) rejestrującej.

Należy jednak podkreślić, że jednocześnie:
 • ulga przysługuje w tym momencie tylko podatnikom, nabywającym urządzenia online – zarówno tym, którzy sami zdecydowali o rejestrowaniu sprzedaży za pomocą urządzenia online i nie prowadzili wcześniej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jak i tym, których zobowiązano do wymiany urządzenia,  
 • ważność przysługiwania ulgi to 6 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku,  
 • ulga dotyczy zarówno czynnych, jak i biernych podatników VAT.  


 
Ile można zaoszczędzić?

Kupując urządzenia fiskalne podatnik może otrzymać 90% ulgi liczonej od ceny zakupu urządzenia, jednak ulga ta wyniesie nie więcej niż 700 zł.

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Dla przykładu: przy zakupie 10 urządzeń online, podatnikowi przysługuje ulga do 7000 zł, jeśli wypełniony został warunek czasowy.

 Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę/zwrot za kasę fiskalną?

 • Kupić urządzenie – podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą nabycie kasy oraz dowód zapłaty całej należności

 • Nabyta kasa musi być urządzeniem online – czyli musi umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrujcą a Centralnym Repozytorium Kas.   
 


 
Jak czynny płatnik VAT może rozliczyć ulgę?

Jeśli jesteś czynnym płatnikiem VAT, rozliczasz się miesięcznie lub kwartalnie. By rozliczyć kwotę za zakup urządzenia fiskalnego online:
 • przy rozliczeniu miesięcznym wykorzystaj deklarację VAT-7
 • przy rozliczeniu kwartalnym wykorzystaj deklarację VAT-7K

Jaką kwotę możesz rozliczyć? Zależy to od kwoty wydanej na zakup kasy. Jeśli jest ona:
  
 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy, wtedy rozliczasz ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,  
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do Urzędu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy, wtedy pomniejszasz kwotę podatku o przysługującą ci ulgę, a pozostałą część kwoty otrzymujesz na rachunek bankowy (/SKOK) lub rozliczasz w kolejnej deklaracji VAT.  

W przypadku czynnych płatników VAT termin rozliczenia ulgi ma niewielkie znaczenie – prawo do zwrotu nie wygasa, więc możesz rozliczyć go w dowolnej deklaracji VAT. Może się także zdarzyć, że w okresie w którym zacząłeś używać kasy online, nie będziesz miał obowiązku zapłacenia podatku VAT. W takiej sytuacji możesz poczekać na kolejną, obowiązującą Cię deklarację podatkową, lub wykazać kwotę do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.


Jak podatnik zwolniony z VAT może uzyskać zwrot?
 

Bierny podatnik VAT może ubiegać się o zwrot poprzez złożenie wniosku.

Wniosek taki musi spełniać poniższe warunki:
 • składamy go do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował kasę – osobiście, listownie lub elektronicznie (jeśli jesteś posiadaczem Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i posiadasz fakturę za zakup urządzenia w formacie pdf.),  
 • zawieramy dane: imię, nazwisko (nazwę), adres, NIP, nr. rachunku bankowego,  
 • dołączamy kopię faktury za zakup urządzenia, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego, jako potwierdzenie prowadzenia sprzedaży na danym urządzeniu,  
 • jeśli jesteś właścicielem firmy taksówkarskiej, we wniosku zawrzyj numer licencji, numer rejestracyjny i boczny taksówki, kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.   


Częste pytania:

Wróć do spisu treści